Våra Tjänster
AF-del & Byggbeskrivning
Administrativa föreskrifter

(AF-del) är de regleringar, råd och anvisningar som finns för byggnationer, renoveringar av bostäder. De betecknas AMA och numreras efter det år de arbetades fram samt vilken form av byggnation som gäller. (AMA, AMA EL osv.) Af gäller vid framställandet av anbud vid upphandlingar.

AF beskriver detaljerat de beprövade byggtekniska lösningar som anses godkända på den svenska marknaden. När avtal tecknas så behöver man inte beskriva en hel del byggbeskrivningar till varje byggmoment, då dessa istället anges i AF-delen. På så sätt vet alla i branschen vad det är för lösning som ska gälla.

En bygg-, eller vvs-beskrivning 

Bygg-, eller vvs-beskrivning är en mer utförlig beskrivning om hur en byggnation, vvs-arbete ska verkställas. Den beskriver hur projektet ska uppförars för att kunna möta de önskemål och krav som ni vill ha.
Det är viktigt att beskrivningen är deltajerad och innehåller alla projektets delar. I beskrivningen anger man även vilka material som ska användas och ibland även vissa fabrikat.

Både Administrativa föreskrifter och beskrivning är något som behövs vid en upphandling. Upphandlingar är ett måste för alla kommunala bolag, detta enligt LOU. Vi har anlitas flera gånger av fler olika kommunala bolag vid upphandlingar, större som mindre.

Varför behöver man en upphandling för mindre fastighetsbolag eller bostads-rättsförening? Jo det är viktigt att man vet vad man får pris på, så det går att jämföra de olika anbuden/ priserna man får. Men även för att det klart ska framgå för entreprenören vad som man förväntar sig att de ska utföra och vad man förväntar sig ska ligga under deras ansvar.

Anlitar ni oss kan ni få hjälp med handlingar, beskrivningar, administrativa föreskrifter, kontrakt och självklart anbudsformulär och anbudsjämförelse. Vi är med er från början vid planeringsstart till dess att kontrakt undertecknats med vald entreprenör och även efter.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se