Våra Tjänster
Besiktningsman
Vi kan erbjuda besiktningsman för samtliga förekommande specialkunskaper inom en entreprenadsbesiktning. Besitter vi inte själva den expertis som behövs, så har vi flera duktiga och professionella samarbetspartners.

En entreprenad är all ombyggnad, tillbyggnad, renovering, och nybyggnad där ni anlitar en entreprenör som utför arbetet. Detta oavsett hur stort eller litet arbetet än är. Alla entreprenader behöver inte besiktigas, men även vid mindre entreprenader kan det vara bra med en besiktning efter slutfört arbete. Om inte annat för att få ett partiskt utlåtande över om arbeted är fackmannamässigt utfört, utfört enligt gällande lagar och branschregler samt enligt vad som faktiskt var beställt.

Vår främsta erfarenhet finner ni inom bygg, vvs, måleri och kakelsättning/ våtrum, men även fönster, balkonger och andra ytskikt.
Idag har vi en certifierad besiktningsman och flera diplomerade besiktningsmän, alla väl insatta i lagar och regler gällande entreprenader. Vi kan ta uppdrag så som enskilda mindre entreprenader upp till större entreprenadert med hopsatta entreprenat-besiktningsgrupper där flera biträdande besiktningsmän används.

Opartiska, noggranna, sakliga och systematiska
Det som är bland det viktigaste är att en besiktningsman är opartisk, noggrann, saklig och systematisk i sitt tillvägagångssätt. En besiktningsman ska enbart utgå från de lagar, regler, beställningsskrivelser och kontrakt som finns och ska på inget sätt väga mer för en entreprenör eller en beställare. Ingen besiktning får heller utföras per slentrian då man t.ex. har utfört många liknande besiktningar och tror sig veta "vad man ska titta på".
Våra besiktningsmän ska alltid systematiskt besikta varje objekt noggrant som om det vore den första entreprenaden de besiktigade.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se