Projekt
Nybyggnation
Vi har lite olika projekt under nybyggnation. Det är privata villor, stall, tvättstugor till hyresbostäder, samt även flerbostadshus med mera.

Vårt arbete ser nästan likadant ut som vid helombyggnad/ upprustning, där det är tomställda fastighetshus.
Den största skillnaden är att handäggningstiden för bygglov och andra myndighetskrav vid nybyggnation kan vara längre.

Vår största roll inom nybyggen är kontrollansvar. Men även projektering och projektledning.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se