Projekt
Säkerhetspaket
Många hyresgäster upplever att det inte är som för när man obesvärat gick till källar-/vindskontor, cykelrum och tvättstuga. Otryggheten är större. Därför satsar nu många fastighetsägare på ökad säkerhet/ trygghet.

Det görs genom ombyggnad av källare/ vind med sektionsindelning (6-8 lägenhetsförråd), starka gallerväggar, säkerhetsdörrar, dörrar att se igenom, elektroniska låssystem, närvarostyd belysning (ljud/ rörelse), målning av tak, väggar och golv, m.m.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se