Projekt
Stambyte/ bad- och köksrenovering
När fastighetens avloppsstammar börjar läcka är det viktigt att dessa byts ut, men upphovet till ett stambyte är oftast badrummens läckande tätskikt, som i sin tur leder till korrosion av i första hand avloppsrören i golv (avloppsgrodan).
Läckande badrum leder oftast till omfattande och dyrbara följdskador i överiga delar av lägenheten och att bara byta stammar är inte en lösning på problemet.

Vid ett stambyte, bad- och köksrenovering är det många faktorer som ska samverka.
För att till alla delar uppnå en högkvalitativ slutprodukt krävs en väl genomförd projektering med bra tekniska lösningar och rätt materialval, samt val av entreprenör för ett ansvarsfullt och fackmässigt genomförande.
Det är många fastighetsvärdar som väljer att uppdatera kökets interiör och ytskikt i samband med stambytet av köksstammarna. Detta för att skåp och användning av köket ska hålla dagens mått.

Med vår långa erfarenhet efter att från företagets start genomfört projekterings-/ byggledning och besiktning vid stambyte, bad- och köksrenovering, så kan vi utan att slå oss för bröstet säga att det här är något vi kan.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se