Våra Tjänster
Statusbesiktning
Vattenskador genererar stora kostnader varje år. I absolut de flesta av dessa fall skulle man lätt kunna undvikt dessa genom att arbeta förebyggande. Därför kan vi erbjuda en tjänst där vi systematiskt går igenom alla installationer i lägenheterna inom er fastighet samt även samtliga allmänna utrymmen/ källare och vind.

Det har ju blivit allt mer vanlöigt med "hemmafixare" som kan göra allt från att bara måla om till kakla om badrummet, installera nya disk- och tvättmaskiner till att installera nya elektriska ledningar. Det är ju att se som positivt att de boende vill hålla efter, rusta och renovera sin del av fastigheten. Men det händer dessvärre då och då att de som utför arbeted inte har de rätta fackmannamässiga kunskaperna. Då är det lätt att en viktig del i arbetet missas eller inte blir helt riktigt, vilket kan ge katastrofala följder så som vattenskador, bränder och elolyckor men även mindre allvarliga följder som undermålig kvalité på inomhusluft och genomhörning.

Lagen (för brf)

Från den 1 april 2003 har bostadsrättsföreningen möjlighet att på bostadsrättsinnehavarens bekostnad avhjälpa brister som denne ansvarar för, enlight bostadsrättslagen. Denna rätt behränsas dock till fall där någon annans säkerhet kan äventyras eller då det finns risk för omfattande skador på föreningens eller någon annans egendom. Det är oftast i både bostadsrättshavarens och förenings intresse att alla installationer följer gällande branschregler, varför en statuskontroll är något som gagnar alla parter.

Tillvägagångssätt

Statuskontrollen som vi utför går ut på att göra en kontroll i samtliga lägenheter samt andra överenskomna ytor i fastigheten. Vi lägger fokus på fukt, el och vvs. rent praktiskt innebör det att en utbildad kontrollant/ besiktningsman systematiskt går igenom alla installationer i lägenheterna, som till exempel: * Installation och anslutningar av disk- och/ eller tvättmaskin * Förekomst av skvallermatta * Fläkt och anslutning av fläkt * Anslutningar av vatten i köket * Radiatorer * Anslutningar av vatten i badrum och ev. separat wc * Fuktindikering i badrum, separat wc och vid behov i angränsande utrymmen * Kontroll av uttag, att de som måste vara jordade verkligen är det * Kontroll av synliga rördragningar, stående stammer i allmänna utrymmen, källare och vind.

Inventeringsbesiktning

En del föreningar och fastighetsägare väljer att göra tillägg till denna statuskontroll med en inventeringsbesiktning. Då kan man även titta på sådant som balkonräcken, tak, fasad, fönster, trapphus, brandvarnarse o.s.v. Det många anser som viktigt är att få tillbaka kontrollen över vad som faktiskt är åtgärdat i sin fastighet. Det kan vara lätt att tappa bort sig i det med bostadsrättshavare som köper och säljer samt med fastighetsförvaltare som bytts ut med mera. Då kan man göra en inventeringsbesiktning samtidight som en statuskontroll utförs. Då går man igenom hela fastigheten från topp till tp. Om någon lägenhet har fått ändrad planlösniong så noteras detta, så som att flyttat köket till ett tidigare sovrum. Det vi sedan efterlämnar oss är ett komplett material med utförlig lista och/ eller protokoll över fastighetens status, skick, utformning samt även eventuella renoveringsförslag eller observationer som behöver övervakas.

Självklart kan ni välja vilka delar som just ni är beroende av och kan självklart komponera ihop just den kontroll eller besiktning som ni behlver. Börja med att kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi kan gå in lite djupare på det vi gör och de tjänster vi kan erbjuda. Så får även ni berätta vad det är ni vill få ut av vår tjänst. 

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se