Projekt
Upprustning/ Renovering
Vid en upprustning/ renovering handlar det inte enbart om läckande tätskikt och trasiga stammar, utan om en hållbar upprustning av hela fastigheten, då alla nödvändiga åtgärder utförs. Det avser oftast helrenovering av lägenheter, tak, fasader, fönster, balkonger, vind, källare, allmänna utrymmen, ventilationssystem, värme och yttre miljö.
Efter en ombyggnad är huset redo för ytterligare en ny 50-års period. Under en större ombyggnad behöver de boende evakueras.


Kort beskrivning av vårt uppdrag vid en ombyggnad:
En ombyggnad startar med en inventering och tillsammans med fastighetsägaren/ byggherren bestäms det vilka åtgärder som bör och är nödvändiga att ta med. Det utmynnar i ett ombyggnadsprogram.
Därifrån startar projekteringen varvid en projektgrupp sammansätts för att upprätta ett förfrågningsunderlag för upphandling. Efter att upphandlingen är klar är det dags för byggstart, med uppdrag som projekt-/ byggledning och besiktning.
En bygganmälan/ bygglov görs i ett tidigt skede av projektet och där tar vi fram erforderliga kontrollplan samt står för kontrollansvarig.

Byggfab är engagerade i både mindre som större ombyggnader, flera av dem hela vägen från inventering - projekteringsledning - upphandling - byggledning - överlämning.

Järvalyftet, som Svenska Bostäder har startat, är ett högaktuellt exempel. Här läggs det fokus på engagemang från de boende, som tidigt bjuds in för diskussion kring den kommande ombyggnaden och deras önskemål arbetas i många fall in i handlingarna.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se